ชุดควบคุมความชื้น คืออะไร สำคัญไหม ติดตั้งยังไง

ชุด ควบคุม ความชื้น

ความชื้นในอากาศ ถ้ามีสูงมากเกิดไป ย่อมไม่เป็นผลดีนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรม ความชื้นที่สูงเป็นตัวการทำให้เกิดเชื้อราในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นยังส่งผลให้เกิดปัญหาสนิมกัดกินโครงสร้างเหล็ก เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ ในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเทหรือห้องแบบปิด ไม่ได้รับแสงเพียงพอ ยิ่งเกิดการสะสมของความชื้นทำให้มีความชื้นสูง ชุดควบคุมความชื้นจึงมีบทบาทสำคัญ

ชุดควบคุมความชื้น คืออะไร

ชุดควบคุมความชื้น คือ อุปกรณ์ที่สามารถจัดการและจัดการกับปริมาณของน้ำที่สะสมในอากาศ หรือเรียกว่าความชื้นนั้นเอง ชุดควบคุมความชื้นสามารถปรับลดความชื้นให้ได้ตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ความชื้นที่เหมาะสม ลดปัญหาต่างๆ ชุดควบคุมความชื้นจะถูกประกอบมาเป็นเครื่องควบคุมความชื้น เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การติดตั้งชุดควบคุมความชื้น

ชุดควบคุมความชื้นหรือเครื่องควบคุมความชื้น  เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมผลิต ที่มีความชื้นเป็นตัวการ ทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ เช่น การผลิตยา อาหาร ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ชุดควบคุมความชื้น ถูกประกอบเป็นเครื่องลดความชื้น มีให้เลือกทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ก่อนติดตั้งควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานหรือสภาพแวดล้อม ควรมีการวางแผนออกแบบพื้นที่สำหรับการติดตั้ง วางระบบให้ดี ถ้าคุณติดตั้งเองไม่ได้ แนะนำให้จ้างผู้เชี่ยวชาญมาติดตั้งให้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุด ลดข้อผิดพลาดจากความไม่รู้และเพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งานด้วย

หลังจากที่ได้ติดตั้งชุดควบคุมความชื้นหรือเครื่องลดความชื้นไปแล้ว ต้องศึกษาวิธีการใช้งาน การควบคุมระบบ การกำหนดตั้งค่า และการควบคุมทิศทางลม เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงควรศึกษาขั้นตอนหรือแนวทางการบำรุงรักษาด้วย

การเลือกชุดควบคุมความชื้นหรือเครื่องลดความชื้นก็สำคัญ แม้ว่าปัจจุบันจะมีมากมายหลายแบรนด์ แต่ก็ต้องเลือกแบรนด์หรือเลือกยี่ห้อที่เชื่อถือได้ เลือกชุดควบคุมความชื้นที่สามารถควบคุมความชื้นได้อย่างแม่นยำ ประหยัดพลังงานช่วยลดค่าใช้จ่าย หรือลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน เลือกชุดควบคุมความชื้นที่สามารถบำรุงรักษาได้ง่าย มีความทันสมัย ใช้งานง่ายตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยม ถ้าต้องการความสะดวกในการพกพาหรือความสะดวกในการเคลื่อนย้าย เลือกเครื่องที่มีขนาดเล็ก พกพาง่าย ใช้งานสะดวก

ชุดควบคุมความชื้น อุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก ถูกประกอบมาเป็นเครื่องควบคุมความชื้นหรือเครื่องลดความชื้น ไม่เพียงแต่เหมาะกับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ยังสามารถติดตั้งได้ในบ้านเรือน อาคาร สำนักงานไปจนถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในการภาคการเกษตร เช่น การติดตั้งในโรงเพาะเห็ด ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ช่วยลดปัญหาการเกิดเชื้อรา สนิมและลดผลกระทบต่อการเกิดโรคภูมิแพ้

Carrie Olson

Learn More →