หาพนักงาน มีปัญหาอะไรบ้างที่มักเจออยู่เป็นประจำ

หาพนักงาน

การ หาพนักงาน มาทำงานในบริษัทนั้น แน่นอนว่าทุกบริษัทต้องการพนักงานที่มีคุณภาพและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ใช่ว่าพนักงานทุกคนจะสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทได้ จึงทำให้เกิดปัญหาเมื่อต้องพบกับพนักงานที่ทำงานไม่ดี ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่พบอยู่เสมอเป็นประจำหลังจากหาพนักงานมาทำงานแต่พบว่าพนักงานทำผลงานได้ไม่ดีพอ ว่ามีปัญหาใดบ้าง 

การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพของพนักงานหลังจากที่ หาพนักงาน เข้าทำงานแล้ว 

ในส่วนของปัญหาที่หลายคนมักพบเมื่อพนักงานไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากที่บริษัทได้ทำการ หาพนักงาน เข้ามาทำงานแล้ว ซึ่งสามารถกล่าวถึงปัญหาที่เจอเสมอได้ดังต่อไปนี้ 

  • หาคนมาทำงานแต่พนักงานไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากันกับวัฒนธรรมในองค์กรได้ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้นก็จะส่งผลให้พนักงานคนนั้นไม่สามารถอยู่ทำงานกับบริษัทได้ในเวลานาน ปัญหาของบริษัทเมื่อพนักงานลาออกคือค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานคนใหม่ให้เข้ามาทำงานแทน อีกทั้งงานก็ดำเนินแบบไม่ต่อเนื่องด้วย 
  • หากไม่สามารถที่จะหาพนักงานใหม่เข้ามาทำงานได้อย่างตรงเวลา จะทำให้บริษัทเกิดความสูญเสียโอกาสในทางธุรกิจ 
  • หาคนสมัครเยอะ ๆ แต่ส่วนใหญ่ไม่ตรงกับความต้องการที่บริษัทกำหนด หรือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งของงานนั้นมีน้อยมาก 
  • หาคนมาทำงานแต่จะไม่สนองความต้องการที่มีในอนาคต เป็นความต้องการระยะยาวเนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจบ่อยครั้งและความไม่แน่นอนของบริษัท ซึ่งได้เปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารและอื่น ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาบุคลากรที่มีทักษะเหมาะสมกับตำแหน่งใหม่อยู่เสมอ หากพนักงานที่ทำงานตำแหน่งนั้นไม่สามารถพอจะปรับตัวได้และมีทักษะที่ไม่ดีเท่าที่ควร ก็ต้องออกจากตำแหน่งไป แต่ถ้าพนักงานใหม่ยังไม่สามารถทำงานได้ในหน้าที่การงานตำแหน่งนั้น จะมีปัญหาก็ต้องหาพนักงานใหม่อีก 
  • มีกระบวนการหาคนมาทำงานช้าและไม่ทันการ จึงเกิดคำถามว่าจะหาคนทำงานอย่างไรให้รวดเร็ว รัดกุม และหาคนมาทำงานได้ต่อเนื่องและไม่ก่อให้เกิดปัญหา เพื่อป้องกันการสูญเสียทางด้านธุรกิจของบริษัท หรือก็คือลดผลกระทบที่เกิดกับทางบริษัทน้อยที่สุด 

จากบทความนี้ คุณจะพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเสมอหลังจาก หาพนักงาน เข้ามาทำงานแต่ไม่สามารถทำหน้าที่ตำแหน่งนั้น ๆ ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทว่าจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อลดผลกระทบต่อการทำงานและชื่อเสียงของบริษัทให้น้อยสุด อีกทั้งยังไม่ทำให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจและลดความน่าเชื่อถือด้วย

Carrie Olson

Learn More →